Главная

Статьи

Як порахувати точку беззбитковості: формула розрахунку, на графіку, в Excel

 1. Що таке точка беззбитковості і що вона показує
 2. формули розрахунку
 3. приклади розрахунку
 4. Для промислового підприємства
 5. для магазину
 6. Графік
 7. Розрахунок точки беззбитковості за формулами в Excel

Визначення точки беззбитковості - наріжний камінь ефективного функціонування будь-якого підприємства. Розрахунок цього показника має першорядне значення не тільки для власників підприємства, а й для його інвесторів. Якщо перші повинні усвідомлювати, коли випуск продукції стає таким, що окупається, то останні повинні бути в курсі значення цього показника для прийняття обґрунтованого рішення про надання фінансування.

Що таке точка беззбитковості і що вона показує

Цей показник допомагає зрозуміти, коли підприємство перестає нести збитки, але при цьому ще не в змозі заробити прибуток. При цьому виробництво і реалізація будь-якої додаткової одиниці продукції тягне за собою утворення прибутку. Таким чином, точка беззбитковості - це такий собі вихідний момент, починаючи від якого підприємство може починати ефективно розвиватися. Тобто даний показник є свого роду індикатором того, що фірма рухається правильним шляхом.

Цей індикатор по-іншому називають порогом рентабельності або просто BEP (від англійського break-evenpoint). Він характеризує той обсяг випуску товару, при якому виручка від його реалізації буде дорівнює витратам на її виготовлення.

У чому полягає економічний сенс визначення значення цього індикатора? Поріг рентабельності показує на вихід підприємства на окупність його витрат.

Про виникнення точки беззбитковості говорять при покритті витрат доходами. Підприємство фіксує прибуток при перевищенні цього показника. Якщо ж цей індикатор не досягнуть, то фірма зазнає збитків.

Отже, точка беззбитковості показує:

 • рівень, при перевищенні якого підприємство починає фіксувати прибуток;
 • мінімально допустимий рівень виручки, при опущенні нижче якого виробництво продукції перестає окупатися;
 • мінімально допустимий рівень ціноутворення, нижче якого не можна опускатися.

Крім того, визначення даного показника дозволяє:

 • ідентифікувати проблеми, які пов'язані зі зміною точки беззбитковості з плином часу;
 • виявити, яким чином слід зробити можливим зміна обсягу випуску товару або його виробництва при варіюванні ціни;
 • розрахувати, наскільки доцільно знизити виручку, щоб не зазнати збитків.

Визначення порога рентабельності допомагає інвесторам визначити, чи варто фінансувати даний проект за умови його окупності при заданому обсязі продажів.

Відео - аналіз точки беззбитковості:

Таким чином, більшість управлінських рішень приймається лише після того, як буде розрахована точка беззбитковості. Цей показник допомагає в обчисленні критичної величини обсягу продажів, при якій витрати компанії стають рівними виручці від реалізації товару. Навіть невелике зниження цього показника буде свідчити про нинішньому банкрутство фірми.

Важливо! Коли підприємство переступить через точку беззбитковості, воно почне фіксувати прибуток. До цього воно працює собі в збиток.

формули розрахунку

Поріг рентабельності може бути визначений в натуральному або в грошовому вираженні.

В обох випадках для визначення порогу рентабельності важливо спочатку обчислити витрати підприємства. Для цього введемо поняття постійних і змінних витрат.

Постійні витрати не змінюються з часом, і не мають прямої залежності від обсягу продажів. Однак вони теж можуть змінюватися під впливом, наприклад, наступних факторів:

 • зміни продуктивності компанії;
 • розширення виробництва;
 • зміни вартості орендної плати;
 • зміни загальноекономічних умов і т.д.

До них прийнято відносити такі витрати:

 • оплата управлінських витрат;
 • плата за оренду;
 • амортизаційні відрахування.

Змінні витрати є більш нестабільною величиною, яка залежить від зміни обсягу виробництва. До цього виду витрат відносяться:

 • виплата зарплати та інших відрахувань робочим;
 • витрати на сировину і на закупівлю необхідних матеріалів;
 • закупівля комплектуючих і напівфабрикатів;
 • оплата енергії.

Відповідно, сума змінних витрат буде тим вище, чим більше буде обсяг виробництва і величина продажів.

Змінні витрати на одиницю виробленого товару не змінюються при зміні обсягу його виробництва! Вони є умовно постійними.

Визначившись з поняттям і типами витрат, з'ясуємо як порахувати точку беззбитковості (BEP) в натуральному вираженні. Для цього використовуємо наступну формулу:

BEP (в натуральному вираженні) = постійні витрати / (ціна реалізації одиниці товару - змінні витрати на одиницю товару)

Використовувати цю формулу доцільно, коли підприємство займається лише виробництвом продукції одного типу. Однак це зустрічається вкрай рідко. Якщо підприємство виробляє широкий асортимент продукції, то окремо розраховуються показники для кожного її виду за спеціальною розширеної формулою.

При розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні використовується інша формула:

BEP (в грошовому вираженні) = (постійні витрати / маржинальний прибуток) * виручка від реалізації продукції

Для коректного розрахунку використовуємо дані за фактом про витрати і виручці за аналізований період. При цьому слід використовувати показники, які відносяться до одного і того ж проміжку аналізу.

Однак використання цієї формули коректно при визначенні BEP при маржинальної прибутку, яка носить позитивний характер. Якщо вона негативна, то величина BEP визначається як сума витрат постійних і змінних, які мають відношення до даного періоду.

Відео - про важливість визначення порогу рентабельності в бізнесі:

Або ж можна використовувати ще одну формулу розрахунку порога рентабельності:

BEP (в грошовому вираженні) = Постійні витрати / КМД,

де КМД - коефіцієнт маржинальної прибутку.

При цьому КМД можна визначити, розділивши МД (маржинальний дохід) на виручку або на ціну. У свою чергу МД отримують, скориставшись однією з наступних формул:

МД = В - ПЗО,

де В - це виручка,

ПЗО - витрати змінні на обсяг продажів.

або:

МД = Ц - ПЗЕ,

де Ц - ціна,

ПЗЕ-витрати змінні на одиницю товару.

приклади розрахунку

Для більшої наочності розглянемо приклади розрахунку точки беззбитковості на прикладі підприємства і магазину.

Для промислового підприємства

Припустимо, дані наступні умови. Підприємство займається випуском продукції одного виду. При цьому собівартість одиниці продукції - 50 000 рублів. Ціна - 100 000 рублів. Витрати постійні - 200 000 рублів. Необхідно розрахувати мінімальний обсяг товару, що випускається, при якому підприємство досягне порога рентабельності. Тобто нам потрібно розрахувати BEP в натуральному вираженні. Скористаємося наведеної вище формулою і отримаємо:

BEP (в натуральному вираженні) = 200000 / (100000-50000) = 40 (одиниць продукції).

Висновок: таким чином, при випуску не менше 40 одиниць продукції підприємство досягне точки беззбитковості. Збільшення підприємством обсягу продукції, що випускається призведе до отримання прибутку.

для магазину

У наступному прикладі наведемо розрахунок точки беззбитковості для магазину. Припустимо, що магазин є продуктовим, і має такі постійні витрати (в рублях):

 • оренда площі - 80 000;
 • оплата праці менеджерів - 60 000;
 • страхові внески - 18 000;
 • комунальні платежі - 10 000.

Разом: 168 000 (рублів).

В умовах також дані значення витрат змінних:

 • оплата енергії - 5 000;
 • витрати на сировину - 10 000.
 • Разом: 15 000 (рублів).

Припустимо, що сума виручки становить 800 000 рублей. Визначимо BEP в вартісному вираженні. Для початку розрахуємо маржинальний прибуток. Для цього віднімемо від виручки змінні витрати і отримаємо 800 000 - 15 000 = 785 000. Тоді КМД складе 785 000/800 000 = 0,98.

Тоді точка беззбитковості дорівнюватиме постійних витрат, поділеним на отриманий коефіцієнт, або 168 000 / 0,98 = 171 429 рублів.

Висновок: Таким чином, магазин повинен продати товарів на суму 171 429 рублів, щоб доходи виявилися більше витрат. Всі наступні продажі будуть приносити магазину чистий прибуток.

Графік

Для того, щоб знайти поріг рентабельності, можна скористатися графічним методом розрахунку цього показника. Для цього відобразимо на графіку постійні і змінні витрати, а також загальні (валові) витрати. Точка беззбитковості графічно відповідає точці перетину кривих валової виручки і загальних витрат.

Розглянемо це на прикладі.

Дано такі умови (в рублях):

 • розмір виручки - 100 000;
 • випуск продукції - 100 (штук);
 • постійні витрати - 25000;
 • змінні витрати - 30000.

Відзначивши ці дані на графіку, отримаємо наступний висновок: підприємство буде знаходитися на точці беззбитковості при отриманні ним доходів на суму 35 700 рублів. Таким чином, якщо підприємство реалізує товару в кількості більше 35 одиниць, то воно буде фіксувати прибуток.

Розрахунок точки беззбитковості за формулами в Excel

Дуже легко і зручно поріг рентабельності розраховується за допомогою Excel - для цього слід лише ввести вихідні дані в відповідну таблицю, після чого за допомогою запрограмованих формул ми отримаємо значення порога рентабельності для нашого випадку як в грошовому, так і в натуральному вираженні.

Cкачать розрахунок точки беззбитковості в Excel по виробничому підприємству, що спеціалізується на випуску деталей в машинобудівній галузі, можна по ЗАСЛАННІ .

Графік і формула розрахунку точки беззбитковості в Excel для загального випадку наведені ТУТ .

Розрахунок порога рентабельності має важливе значення для нормального функціонування підприємства. Існує кілька методик його визначення, оптимальні з яких слід вибирати для кожного конкретного випадку.

Відео - як розрахувати точку беззбитковості в Excel:

У чому полягає економічний сенс визначення значення цього індикатора?