Главная

Статьи

Проведення на облік внесків до СРО. Податковий і бухгалтерський облік членських внесків в СРО

  1. Бухоблік членських внесків в СРО: оформлення первинних документів
  2. Бухгалтерські проводки на вступні внески в СРО
  3. Податковий і бухгалтерський облік внесків до СРО

Членство в саморегулівної організації пов'язане з певними витратами: сплатою вступних та членських внесків, перерахуванням коштів в компенсаційний фонд. Природно будь-якого підприємця хвилює питання: «Як списати витрати на вступ до СРО?».

Якщо для Вашої компанії членство в СРО є виробничою необхідністю, то внески і страхові платежі у відповідності з Податковим кодексом РФ можна врахувати при оподаткуванні прибутку. В цьому випадку членські внески списуються одноразово, а страхові платежі - рівними частками протягом усього періоду членства.

Деякі складнощі виникають, якщо Ви вступили в СРО, хоча прямої необхідності складатися в саморегулівної організації не було (з міркувань престижу або для підвищення лояльності майбутніх замовників і партнерів). Податкова інспекція в цій ситуації, швидше за все, вважатиме віднесення цих витрат на прибути економічно необгрунтованим. У цьому випадку фахівці рекомендують скористатися статтею інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією.

Бухоблік членських внесків в СРО: оформлення первинних документів

Бухоблік членських внесків в СРО: оформлення первинних документів

Для того щоб не виникло проблем з податковою особливу увагу слід звернути на оформлення первинних документів, які підтверджують перерахування внесків і служать матеріальною базою на якій формуються проводки на членські внески в СРО.

Основна проблема пов'язана з тим, що при вступі в саморегульовану організацію між партнерством і новим членом договір не укладається. Ви отримуєте на руки свідоцтво, в якому нічого не сказано про розмір внесків і терміни їх перерахування.

Якщо саморегульована організація виставляє рахунок, то його можна використовувати в якості підтверджуючого документа, якщо ж рахунки немає, то в якості документа, що підтверджує Ваші витрати можна використовувати положення СРО щодо розміру та порядку сплати внесків або виписку з протоколу зборів СРО.

Бухгалтерські проводки на вступні внески в СРО

Бухгалтерські проводки на вступні внески в СРО

Витрати на членство в СРО складаються з одноразових і регулярних платежів. До перших відносяться вступний і компенсаційний внески, до других - регулярні членські внески.

Якщо оплата членських внесків здійснюється щомісячно або поквартально, то відображати їх слід в тих звітних періодах, коли фактично була проведена оплата. Якщо у Вашому СРО прийнята щорічна оплата членських внесків, то цю суму сплачується частками за місяцями або кварталами.

Одноразові платежі - вступний і компенсаційний внески сплачуються один раз і у разі можливого виходу з СРО не компенсуються. У цьому випадку використовується стаття 97 «витрати майбутніх періодів».

Проведення на облік внесків до СРО виглядають наступним чином:

при щомісячному списанні внесків:

дебет 76 - кредит 51 - перерахування внесків до СРО
дебет 97 - кредит 76 - віднесення сум на витрати майбутніх періодів
дебет 20 - кредит 97 - регулярне списання внесків

при одноразовому списання:

дебет 76 - кредит 51 - оплата внесків
дебет 20 - кредит 76 - списання внесків

Податковий і бухгалтерський облік внесків до СРО

У зв'язку з тим, що свідоцтво СРО безстрокове, підприємство повинно самостійно визначити, яким буде період списання витрачених коштів на поточні витрати. Зазвичай береться період від трьох до п'яти років. У бухгалтерському обліку кошти списуються на поточні витрати частками протягом встановленого періоду, починаючи з моменту отримання свідоцтва члена СРО.

У податковому обліку витрачені кошти фіксуються відразу в складі інших витрат одноразово на дату видачі свідоцтва, що призводить до виникнення відстрочених податкових зобов'язань.

Природно будь-якого підприємця хвилює питання: «Як списати витрати на вступ до СРО?

Новости